Информационна сигурност    Нуждата от добре организирана информационна сигурност нараства непрекъснато в последно време поради зачестяващите атаки водещи до загуба на информация, изтичане на лични данни, фирмени тайни и други щети. В големите фирми и организации за това се грижат отделни звена съставени от високо квалифицирани служители с различни IT специалности. Тези отдели непрекъснато следят състоянието на IT структурата, повишават сигурността ѝ, провеждат обучения на останалия персонал в съответствие с еволюцията на интернет технологиите и техните проблеми.

 

    В малкият и среден бизнес много често не се отделя нужното внимание и ресурс за информационна сигурност поради липса на информация и грешни приоритети в последствие. Щетите от възникнал инцидент може да варират в много широки граници от загуба на информация през нарушаване на работния процес за неопределено време до прекратяване на дейност. Опасностите не идват само от интернет. Неинформиран или недобросъвестен служител също може да нанесе големи щети при слабо организиран контрол на информацията вътре в IT структурата на съответната фирма.

  

* Физически контрол.

     Състои се в ограничаване достъпа до сървърите и комуникационното оборудване чрез отделяне в специфични помещения и/или комуникационни шкафове до които се позволява достъп само на лицата отговорни за администриране и поддръжка на съответния хардуер.

  

* Информационен контрол.

     Единият вектор на ограничаване е чрез домейн контрол на всички персонални акаунти (защитени с парола отговаряща на актуални минимални изисквания съобразени с добрите световни практики) в организацията само до необходимите им ресурси и минимални права за нормално протичане на работния процес по съответната длъжност. Сглобяваме инсталираме и настройваме такива системи.

  

* Защитна стена от следващо поколение - NGFW(Next Generation FireWall)

    Друг не по-маловажен елемент на информационен контрол е NGFW - Next-Generation Firewall - система осигуряваща комплексна мрежова защита в двете посоки. Тя позволява ограничаване само на необходимите за работния процес интернет ресурси и спиране достъпа до опасно и непродуктивно интернет съдържание, анализ на използваните интернет ресурси и приложения от различните служители, предпазване на организацията от изтичане на данни, прозрачност на връзките, ранно откриване на заразени системи, безопасни тунели на отдалечените офиси до корпоративната мрежа и т.н. В днешно време все по-често имаме нужда от такава защита и вкъщи, за да контролираме в домашната мрежа с какво и колко се занимават децата ни, както и да ограничаваме "умните" устройства (IoT, смарт телевизори, видеонаблюдение и подобни) да не ни шпионират в една или друга форма, както и да ги предпазим от интернет атаки, осигурявайки външен достъп до тях само през VPN. Сглобяваме и инсталираме такива защитни стени според конкретните нужди на клиента. За тях предлагаме както гаранционна, така и следгаранционна(инцидентна) и абонаментна поддръжка.

 

 * Резервиране(Backup)

     Темата за резервиране е много обширна като може да обхваща от резервен служител при заетост на основния, през сървъри и доставчици на интернет до 2 или повече независими източника на електроенергия. Най-необходимото резервиране в днешно време е защитено от крипто атаки копие на жизнено важната информация на логически недостъпно при нормален работен процес място, желателно и на отдалечено физически. Сглобяваме и инсталираме такива системи за резервиране според конкретните нужди на организацията като обем, честота на резервиране и скорост на достъп до архива ѝ. За тях също предлагаме както гаранционна, така и следгаранционна(инцидентна) и абонаментна поддръжка. Освен това можем да осигурим отдалечена физическа локация с ограничен достъп при нужда, като има възможност целият сървър на клиента да е защитен с допълнително кодиране чрез крипто ключ известен само на клиента, без който информацията на сървъра е безполезна. Идеята на резервното копие на информацията е да осигури бързото връщане към работния процес на организацията без загуба на жизнено важна информация след настъпване на форсмажорни обстоятелства в някаква форма(атака от крипто вирус, пожар, природни бедствия, кражба и др.).

  

* Цялостни информационни решения

     Една комплексна информационна система работи толкова добре, колкото съставните и компоненти са съобразени един с друг и с целта на системата. Проектираме, изграждаме и интегрираме гъвкави информационни решения според конкретни нужди с възможност за надграждане и разрастване при последваща необходимост. Също изграждаме и интегрираме други системи като видеонаблюдение, контрол на достъпа и работно време, пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи(СОТ) и видео домофонни системи.

 

    Ако искате да проучите какво е Вашето решение, свържете се с нас: Контакти